Lidmaatschap - Donkvrienden

DONKvrienden
Ga naar de inhoud

Men kan steunend lid worden van de Donkvrienden met het ganse gezin.

Het lidgeld is vrij te bepalen door het lid zelf.

Jaarlijks gaan onze bestuursleden rond bij de leden voor ontvangst van het lidgeld.

Bewoners van de wijk Zevenbergen en de Bosstraat (tot aan de Boomlaarstraat) kunnen lid worden indien zij hier zelf expliciet om verzoeken.

Bestaande leden die naar elders verhuizen kunnen lid blijven indien ze dit zelf wensen.  LEDENVOORDELEN

- Deelname aan de burenavond met gratis drank en tombola

- Deelname aan de donkkoers (indien men bewoner of oud-bewoner is)

- Deelname aan de sluitingssouper voor de 65-plussers + renners van de  donkkoers

- Bezoek van sinterklaas bij de wijkbewoners met jonge kinderen (t.e.m.10 jaar)

- Mogelijkheid tot huur van de Donkhoeve voor een familiefeest aan een voordeeltarief.

- Mag je jezelf de eretitel van donkvriend toe-eigenen.


Terug naar de inhoud